Trwa ładowanie...
d4f81cc
d4f81cc

Bank Pekao sprzedał kredyty detaliczne wartości prawie 6,5 mld zł w I półr.

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych przez Bank Pekao w II kwartale br. wyniosła 2 mld zł, co przełożyło się na wzrost portfela pożyczek gotówkowych o 12% w skali roku. W I półroczu bank udzielił klientom indywidualnym kredytów na kwotę prawie 6,5 mld zł, podał Pekao. 
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4f81cc

"Łączna wartość nowych kluczowych kredytów dla klientów indywidualnych, obejmujących pożyczki gotówkowe i złotowe kredyty hipoteczne, w I półroczu 2016 roku wyniosła blisko 6,5 mld zł, natomiast w II kwartale 2016 roku łączna wartość tych kredytów wyniosła prawie 3,7 mld zł i była o 31,1% wyższa niż w I kwartale 2016 roku" - podał bank w raporcie.

Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych w I półroczu 2016 wyniosła 3,3 mld zł, zaś w samym II kw. była to kwota 2 mld zł.

W I półroczu 2016 roku Pekao utrzymał silną pozycję w obszarze kredytów hipotecznych, udzielając kredytów na kwotę prawie 3,2 mld zł, co przełożyło się na wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych o 11% r/r i zapewniło udział rynkowy w wysokości 18% na koniec czerwca 2016 roku.

d4f81cc

"Dzięki efektywnej działalności komercyjnej grupy w I półroczu 2016 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych w obszarze kredytów klientów detalicznych (o 7,7% r/r) oraz wzrost o 5,0% r/r w obszarze kredytów korporacyjnych łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi. Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 15,4% r/r."- podał także bank.

Portfel kredytów detalicznych miał wartość 55 736,8 mln zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o 7,7% w skali roku.

Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne na koniec czerwca 2016 r. wyniosły 70 290,3 mln zł i były wyższe o tj. 4,7% r/r.

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 6,4% w porównaniu do 7,1% na koniec czerwca 2015 r.

d4f81cc

Wartość depozytów detalicznych złożonych w banku wzrosła o blisko 9 mld zł w okresie ostatnich 12 miesięcy, co przełożyło się na wzrost salda depozytów detalicznych ogółem o 15,4% w porównaniu do czerwca 2015 roku.

Depozyty korporacyjne łącznie z certyfikatami depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odsetkami oraz pozostałymi, na koniec czerwca 2016 r. wyniosły 60 100,9 mln zł i były niższe i 8,0% w skali roku.

Bank podał, że relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 93,6% na koniec czerwca br. odzwierciedla solidną strukturę płynnościową grupy kapitałowej Banku Pekao i w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów, pozwala na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy.

Na koniec czerwca 2016 roku Bank Pekao prowadził 5 377 tys. złotowych rachunków bieżących, 318,6 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 574,1 tys. rachunków kredytów konsumpcyjnych.

Liczba placówek zmniejszyła się do 947 na koniec czerwca br., wobec 1 013 rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

(ISBnews)

d4f81cc

Podziel się opinią

Share
d4f81cc
d4f81cc