Trwa ładowanie...
djmoepo
djmoepo

Bank Pocztowy utworzył rezerwę wysokości 7,2 mln zł w zw. z postępowaniem UOKiK

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) -  Bank Pocztowy oszacował ryzyko związane z postępowaniem wszczętym przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie praktyk banku naruszających zbiorowe interesy konsumentów i utworzył rezerwę w wysokości 7,2 mln zł na potencjalne zobowiązania z tego tytułu, podał bank. Rezerwa znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.
Share
djmoepo

"W związku z wszczętym w dniu 4 grudnia 2015 r. przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowaniem w sprawie praktyk banku naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na:

- niezamieszczaniu w wiadomościach przesyłanych do konsumentów związanych z jednostronną zmianą postanowień 'Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.' oraz 'Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla klientów detalicznych' istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez konsumentów dopuszczalności wprowadzenia proponowanych zmian, tj. niewskazanie umownej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian oraz czynników (okoliczności faktycznych), które spowodowały tę zmianę;

- pobieraniu przez bank opłaty za przesyłanie posiadaczowi raz w miesiącu wyciągu z rachunku z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, bez uzyskania przez bank zgody na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, co może być uznane za niezgodne z art. 728 § 2 Kodeksu Cywilnego, zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów, zarząd oszacował ryzyko związane z tym postępowaniem i w dniu 22 sierpnia 2016 r. utworzył rezerwę w wysokości 7,2 mln zł na potencjalne zobowiązania z tego tytułu" - czytamy w komunikacie.

Rezerwa znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r., podano także.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)

djmoepo

Podziel się opinią

Share
djmoepo
djmoepo