Trwa ładowanie...
d1idrew
d1idrew
espi

BANKBPH - Przygotowanie programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017 (8/2015)

BANKBPH - Przygotowanie programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017 (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1idrew
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Przygotowanie programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank BPH S.A. (?Bank?) informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego (?KNF?) zaleciła Bankowi przygotowanie programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017 (?Program?) z uwzględnieniem wyników finansowych osiągniętych w 2014 roku oraz zweryfikowanych prognoz finansowych w okresie realizacji Programu. W związku z tym KNF wydłużyła okres obowiązywania Programu do końca 2017 roku. O ostatnich zaleceniach KNF wobec Banku w zakresie programu postępowania naprawczego, Bank poinformował w raportach bieżących nr 24/2014 z 2 grudnia 2014 roku oraz nr 3/2015 z 5 marca 2015 roku. Podstawa prawna: §78 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK BPH SA
(pełna nazwa emitenta)
BANKBPH Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-175 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
płk. Jana Pałubickiego 2
(ulica) (numer)
( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43
(telefon) (fax)
bph.com.pl
(e-mail) (www)
6750000384 350535626
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Monika Jabłkowska Dyrektor Departamentu Strategii i Relacji Inwestorskich Monika Jabłkowska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1idrew

Podziel się opinią

Share
d1idrew
d1idrew