Trwa ładowanie...
d1ta5eh

BARLINEK - Aneks do umowy znaczącej (10/2012)

BARLINEK - Aneks do umowy znaczącej (10/2012)

Share
d1ta5eh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BARLINEK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Barlinek S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany przez drugą stronę aneks z dnia 29 marca 2012 roku do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29 kwietnia 2008 roku z późn. zmianami, zawartej pomiędzy Barlinek S.A. ("Kredytobiorca"), a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawca") w wysokości 50.000.000,-PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (Raport bieżący nr 11/2008 z dnia 30 kwietnia 2008, Raport bieżący nr 13/2010 z dnia 16 czerwca 2010, Raport bieżący nr 17/2011 z dnia 14 lipca 2011, Raport bieżący nr 19/2011 z dnia 02 sierpnia 2011, RB 22/2011 z dnia 22 września 2011r, RB 25/2011 z dnia 05 października 2011r). Na mocy aneksu technicznego termin spłaty kredytu został przesunięty do dnia 30 kwietnia 2012r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Emitent prowadzi negocjacje z Bankiem Zachodnim WBK S.A. dotyczące warunków kredytowania. Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego
2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ta5eh

| | | BARLINEK S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BARLINEK | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 333 11 11 | | 041 333 00 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | barlinek@barlinek.com.pl | | www.barlinek.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9590821486 | | 290725379 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Paweł Wrona Prezes Zarządu Paweł Wrona
2012-04-02 Wioleta Bartosz Członek Zarządu Wioleta Bartosz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ta5eh

Podziel się opinią

Share
d1ta5eh
d1ta5eh