Trwa ładowanie...
d3dpx0k
d3dpx0k
espi

BBI CAPITAL NFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na na...

BBI CAPITAL NFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Funduszu w dniu 15 lutego 2011r. (10/2011)
Share
d3dpx0k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Funduszu w dniu 15 lutego 2011r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), działającw trybie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 15 lutego 2011 roku, z określeniem liczby głosów z akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu byli:1) BB Investment S.A. z ilością głosów 22 154 653, co stanowi 89,29% głosów na tym walnym i 43,10% w ogólnej liczbie głosów.2) Pioneer Zrównoważony subfundusz funduszu Pioneer FIO,Pioneer Akcji Polskich subfundusz funduszu Pioneer FIO,Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku
Polskiego subfundusz funduszu Pioneer FIO,Pioneer Stabilnego Wzrostu subfundusz funduszu Pioneer FIO,?Fundusze zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management SA z łączną ilością 2 570 036, co stanowi 10,36% głosów na tym walnym i 4,99% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Krzysztof NowińskiMarek Piątkowski Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dpx0k

Podziel się opinią

Share
d3dpx0k
d3dpx0k