Trwa ładowanie...
dqrzdq9

BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem PEKAO SA przez spółkę celową ...

BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem PEKAO SA przez spółkę celową realizującą projekt Koneser w Warszawie. (7/2012)

Share
dqrzdq9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT NFI
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem PEKAO SA przez spółkę celową realizującą projekt Koneser w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BBI Development NFI SA informuje, iż w dniu 30 stycznia 2012 roku spółka zależna Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 ("PD6" "Kredytobiorca") zawarła z Bankiem Pekao SA aneks do umowy kredytowej z dnia 5 października 2007 r. (z późniejszymi zmianami), przesuwający datę spłaty kredytu refinansującego zakup nieruchomości, na której realizowany jest projekt "Koneser", do dnia 29 lutego 2012 r.; równocześnie trwają rozmowy z Bankiem na temat finansowania budowy pierwszych etapów mieszkaniowych projektu "Koneser". Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

| | | BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT NFI | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2012-01-30 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqrzdq9

Podziel się opinią

Share
dqrzdq9
dqrzdq9