Trwa ładowanie...
dsgtcgx
espi

BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie porozumienia przez Nowy Sezam z m.st. Warszawy i Metrem Warszawski...

BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie porozumienia przez Nowy Sezam z m.st. Warszawy i Metrem Warszawskim w przedmiocie nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 126/134. (58/2010)

Share
dsgtcgx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia przez Nowy Sezam z m.st. Warszawy i Metrem Warszawskim w przedmiocie nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 126/134. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, iż w dniu 22 grudnia 2010 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy spółką pod firmą Zarządzanie Sezam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowy Sezam Spółka komandytowa ("Nowy Sezam"), a Miastem Stołecznym Warszawą ("Miasto") przy udziale Spółki "Metro Warszawskie" Spółka z o.o. ("Metro") oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.Porozumienie zostało zawarte w związku z planowaną przez Nowy Sezam budową nowego budynku wielofunkcyjnego składającego się z funkcji biurowej i domu towarowego o funkcji usługowo-handlowej wraz z infrastrukturą i wjazdami oraz przebudową istniejących części podziemnych na działce położonej przy ul. Marszałkowskiej 126/134 w Warszawie ("Nieruchomość") oraz budowy wyjścia ze stacji metra "Świętokrzyska".Zgodnie z postanowieniami porozumienia Nowy Sezam zobowiązuje się do zawarcia z Miastem odpłatnej terminowej umowy dzierżawy części Nieruchomości o powierzchni 286 m2, celem umożliwienia Miastu i Metru budowy wyjścia ze stacji
metra "Świętokrzyska", położonej w zakresie centralnego odcinka planowanej II linii metra. Umowa zostanie zawarta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę wyjścia ze stacji metra stanie się ostateczna do dnia 31.12.2013 r. z możliwością jej przedłużenia. Strony ustaliły roczny czynsz dzierżawy na rzecz Nowego Sezamu w wysokości stanowiącej ekwiwalent całkowitych ponoszonych przez Nowy Sezam kosztów z tytułu użytkowania wieczystego dzierżawionej części Nieruchomości.Jednocześnie, Nowy Sezam zobowiązał się do ustanowienia na części Nieruchomości służebności gruntowej z przeznaczeniem m.in na wykonywanie prac naprawczych w okolicy wyjścia ze stacji metra, czerpanie pożytków z tytułu przejścia podziemnego i nie skrępowanej komunikacji pasażerów metra.Miasto zobowiązało się wzajemnie do ustanowienia na rzecz Nowego Sezamu służebności gruntowej polegającej na prawie do nadwieszenia od kondygnacji +1 do kondygnacji +3projektowanego budynku wielofunkcyjnego, nad drogą
publiczną?wschodnią częścią ulicy Marszałkowskiej. Opłaty z tytułu ustanowienia ww. służebności w przeważającej większości znoszą się wzajemnie.Przewidywana w porozumieniu lokalizacja wyjścia ze stacji metra "Świętokrzyska" daje możliwość jej bezpośredniego połączenia z planowanym budynkiem Nowego Sezamu, po uprzednim uzyskaniu wymaganych prawem postanowień i decyzji.W opinii Zarządu BBI Development NFI S.A. zawarte z Miastem i przy udziale Metra porozumienie jest istotnym pozytywnym zdarzeniem w procesie zmierzającym do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego projekt "Nowy Sezam" w Warszawie.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. Nr 185, poz. 1439) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

| | | BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT NFI | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2010-12-23 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

Podziel się opinią

Share
dsgtcgx
dsgtcgx