Trwa ładowanie...
d1t4057

BBI DEVELOPMENT SA - Korekta raportu nr 9/2015 z dnia 5 marca 2015 roku (9/2015)

BBI DEVELOPMENT SA - Korekta raportu nr 9/2015 z dnia 5 marca 2015 roku (9/2015)

Share
d1t4057
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015 korekta
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Korekta raportu nr 9/2015 z dnia 5 marca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. informuje, że w raporcie bieżącym Nr 9/2015 z dnia 5 marca br. nastąpiła następująca, oczywista omyłka pisarska: Było: ?w nocy z dnia 5 na 6 marca 2015 roku, jak również w dniu 6 marca 2015 roku? Winno być: ?w nocy z dnia 4 na 5 marca 2015 roku, jak również w dniu 5 marca 2015 roku? Pozostałe informacje w raporcie pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI Development SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2015-03-06 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t4057

Podziel się opinią

Share
d1t4057
d1t4057