Trwa ładowanie...
d39dpe2
espi

BBI DEVELOPMENT SA - Uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę w kolejnych etapach mieszkaniowych...

BBI DEVELOPMENT SA - Uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę w kolejnych etapach mieszkaniowych projektu Koneser w Warszawie (Kwartał E1, E3) (11/2014)
Share
d39dpe2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę w kolejnych etapach mieszkaniowych projektu Koneser w Warszawie (Kwartał E1, E3) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka zależna Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna (Projekt Developerski 6) otrzymała informację, że Decyzja Prezydenta Miasta Warszawy Nr 13/PRN/14 zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę w kwartale E1 i E3, stała się ostateczna w toku postępowania administracyjnego. Projekt oznaczony jako Kwartał E3 obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Spirit of Praga" z jednopoziomowym garażem podziemnym, z usługami, handlem, biurami na parterze i I piętrze. Projekt oznaczony jako Kwartał E1 oznacza przebudowę budynku "strażnicy" (budynek ochrony) z przeznaczeniem na usługi, handel i biura, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. Inwestycja stanowi kolejny etap projektu developerskiego "Koneser" realizowanego przez Projekt Developerski 6 na nieruchomościach położonych przy ul.
Ząbkowskiej/Białostockiej/Markowskiej w Warszawie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI Development SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)
d39dpe2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2014-03-04 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39dpe2

Podziel się opinią

Share
d39dpe2
d39dpe2