Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

BBI ZENERIS NFI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BBI Zener...

BBI ZENERIS NFI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 6 sierpnia 2012 r. (34/2012)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 6 sierpnia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 sierpnia 2012 r. 1. BB Investment S.A. wykonywał prawo głosu z 55.359.590 akcji, stanowiących 62,80% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 39,69% w ogólnej liczby głosów; 2. Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A., w tym: a. PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKCJI POLSKICH b. PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI c. PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO d. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej e. PIONEER FIO SUBFUNDUSZ PIONEER ZRÓWNOWAŻONY wykonywali prawo głosu łącznie z 13.948.999 akcji , stanowiących 15,82% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 10% w ogólnej liczby głosów; 3. LMB Capital S.A. wykonywał prawo głosu z 13.940.000 akcji, stanowiących 15,81% głosów obecnych na NWZ oraz stanowiących 9,99% ogólnej liczbie głosów. Na jedną akcję przypadał jeden głos. |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Robert Bender Marek Perczyński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o