Trwa ładowanie...
d3te2n0
espi

BBI ZENERIS S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.) (88/2013)

BBI ZENERIS S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.) (88/2013)

Share
d3te2n0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 88 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd BBI Zeneris S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 lipca 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. ("PPIM") z dnia 25 lipca 2013 r. o zmianie zaangażowania w całkowitej liczbie głosów w Spółce. Pioneer Pekao Investment Management S.A. ("PPIM"), działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 i art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b Ustawy zawiadomił, że w wyniku sprzedaży akcji BBI Zeneris S.A. w dniu 17 lipca 2013 r. nastąpił spadek łącznego zaangażowania do poziomu 4,90% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych. Przed dokonaniem transakcji wszyscy Klienci Pioneer Pekao
Investment Management S.A. posiadali 7.905.165 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 5,38% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. posiadają 7.201.974 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 4,90% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pioneer Pekao Investment Management S.A., wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 i art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy zawiadomił, że akcjonariuszem posiadającym wskazaną wyżej liczbę głosów na walnym zgromadzeniu jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Podstawa prawna: Art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3te2n0

| | | BBI ZENERIS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI ZENERIS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-770 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 851 60 25 | | 061 851 74 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@bbizeneris.pl | | www.bbizeneris.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Roman Trębacz Prezes Zarządu
2013-07-26 Piotr Kardach Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3te2n0

Podziel się opinią

Share
d3te2n0
d3te2n0