Trwa ładowanie...
d21wyky

BBN: parlamentarne forum bezpieczeństwa (komunikat)

...

Share
d21wyky

26.11. Warszawa - BBN informuje:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaproponowało klubom parlamentarnym ustanowienie stałego forum w postaci cyklicznych konsultacji poświęconych najważniejszym problemom szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski.

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami klubów parlamentarnych odbyło się w poniedziałek 26 listopada br. i poświęcone zostało omówieniu przebiegu oraz głównych rezultatów pierwszego w Polsce Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Planowane są kolejne spotkania z tego cyklu.

Samo spotkanie było trzecim - po uprzednich debatach z ekspertami oraz z publicystami i dziennikarzami - przedsięwzięciem BBN w ramach upowszechniania rezultatów Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN). Rezultaty były wcześniej zaprezentowane prezydentowi RP (we wrześniu br.), a następnie omówione i przyjęte na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego 8 listopada br.

d21wyky

W swojej prezentacji minister Stanisław Koziej zwrócił szczególną uwagę na omówienie propozycji działań strategicznych. Przedstawił wypracowane w tym względzie trzy opcje: możliwą opcję maksymalnego umiędzynarodowienia bezpieczeństwa Polski, opcję wymuszonej autarkii (samodzielności i samowystarczalności) strategicznej w dziedzinie bezpieczeństwa oraz rekomendowaną opcję zrównoważonego umiędzynarodowienia i usamodzielnienia Polski w sferze bezpieczeństwa.

Opcja rekomendowana zakłada wzmacnianie więzi sojuszniczych oraz relacji dwustronnych z najważniejszymi partnerami, wraz z zapewnieniem niezbędnego poziomu samodzielności strategicznej państwa, zwłaszcza w sytuacjach trudno konsensusowych, w których szybkie reagowanie sojusznicze mogłoby być wątpliwe.

W późniejszej dyskusji, z uwagi na zainteresowanie parlamentarzystów, minister S. Koziej dokładnie omówił międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski. Wskazał szczególnie na znaczenie NATO i UE oraz na strategiczne partnerstwa z kluczowymi sojusznikami (w tym z USA) jako zewnętrzne filary polskiego bezpieczeństwa. Odniósł się również do relacji z Rosją zarówno w kontekście dwu- jak i wielostronnym.

Dodatkowo omówił propozycje zawarte w przeglądzie, które wymagają podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych. Pomyślne przeprowadzenie tego procesu wymaga bowiem znalezienia odpowiedniej większości wśród parlamentarzystów, gotowych poprzeć konkretne rozwiązania.

d21wyky

Uczestnicy spotkania z uznaniem wypowiadali się o rezultatach przeglądu. W trakcie dyskusji wskazywano głównie na potrzebę integracji działań w dziedzinie bezpieczeństwa, szczególnie na szczeblu władzy wykonawczej.

Parlamentarzyści wskazywali również na potrzebę utrzymania stałego wskaźnika wydatków na obronność (1,95 proc. PKB), podkreślając konieczność jego pełnego i efektywnego wykorzystania.

Z uwagi na duże znaczenie Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego parlamentarzyści zwrócili się do szefa BBN o przedstawienie informacji na temat rezultatów SPBN na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, co ma nastąpić w I kwartale 2013 r.

W spotkaniu udział wzięli posłowie: Jadwiga Zakrzewska (PO), Marcin Kierwiński (PO), Antoni Macierewicz (PiS), Bartłomiej Bodio (RP), Artur Dębski (RP), Andrzej Rozenek (RP), Mirosław Maliszewski (PSL), Stanisław Wziątek (SLD), Andrzej Dąbrowski (SP) i Andrzej Romanek (SP).

d21wyky

Kolejne spotkanie w tej formule planowane jest na początek 2013 r. i ma zostać poświęcone proponowanym zmianom w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d21wyky

Podziel się opinią

Share
d21wyky
d21wyky