Trwa ładowanie...
d2wfbrv

Będą zaliczki na poczet realizacji projektów rozwoju obszarów wiejskich

Umożliwienie wypłacania zaliczek na poczet realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - to cel projektu ustawy, który we wtorek przyjął rząd.

Share
d2wfbrv

Projekt przygotowany przez resort rolnictwa ma przede wszystkim dostosować krajowe przepisy do unijnego prawa.

Według projektu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dostać zaliczkę na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych na realizację scaleń oraz na pomoc techniczną ze środków budżetu państwa. Natomiast na finansowanie innych operacji takich jak transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze czy wsparcie w ramach inicjatywy LEADER samorządy będą mogły je otrzymać w formie oprocentowanych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego.

O zaliczki będą mogli się ubiegać rolnicy, którym zostanie przyznana pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych, w przetwórstwie rolnym czy w odbudowie gospodarstw zniszczonych w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej. Warunki i tryb udzielenia zaliczek zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa w porozumieniu z ministrem finansów. Zaliczka ma także przysługiwać grupom producenckim, samorządom lokalnym oraz beneficjentom inicjatyw w ramach programu LEADER.

d2wfbrv

Projekt określa też tryb publikacji informacji o beneficjentach unijnej pomocy. Według nowych przepisów wykaz osób, które otrzymały unijne wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego będzie publikowany na stronie Ministerstwa Rolnictwa.

Bez zmian natomiast pozostają przepisy dotyczące akredytacji dla instytucji płatniczych (w Polsce jest to ARiMR oraz ARR). Nadal zgodę na uruchamianie m.in. nowych działań będzie wydawał minister finansów. Dla działań, które będą prowadzone na niezmienionych zasadach, nie ma potrzeby wydawania akredytacji - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Nowa ustawa będzie obowiązywać dłużej niż okres programowania 2014-2020. Finansowanie działań w ramach PROW 2014-2020 ma być realizowane zgodnie z zasadą n+3, czyli do końca 2023 r. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 od ich opublikowania.

d2wfbrv

Podziel się opinią

Share
d2wfbrv
d2wfbrv