Trwa ładowanie...

Będzie próba zmiany kształtu obliga giełdowego dla gazu

Senator Aleksander Pociej zapowiedział w środę, że do nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zgłosi poprawkę, która będzie miała na celu zmianę proponowanego w ustawie kształtu obliga giełdowego dla gazu, m.in. obniżenia jego wysokości do 50 proc.

Share
Będzie próba zmiany kształtu obliga giełdowego dla gazu
Źródło: Jupiterimages
d4n1fww

W środę senacka komisja gospodarki rozpatrzyła poprawki, złożone do nowelizacji, zwanej "małym trójpakiem energetycznym", przyjęła niektóre i przegłosowała przyjęcie całej ustawy wraz z poprawkami. Przyjęte przez Sejm przepisy wprowadzają m.in. obowiązek sprzedaży gazu przez giełdę, od wejścia w życie ustawy w wysokości 30 proc., od początku 2014 r. - 50 proc., od 1 lipca 2014 r. - w wysokości 70 proc.

Senator Pociej zapowiedział zgłoszenie w czasie debaty całego Senatu nad ustawą poprawki, która albo ograniczy ostateczną wysokość obliga do 50 proc., albo jej wprowadzenie rozłoży na dłuższy czas.

Komisja w środę odrzuciła poprawkę, która ograniczała z 40 kW do 10 kW wielkość instalacji do produkcji energii, definiowanych jako mikroinstalacje. Ustawa wprowadza ułatwienia w przyłączaniu mikroinstalacji do sieci.

d4n1fww

Przyjęto natomiast poprawkę, zgłoszoną przez ministerstwo gospodarki, która wprowadza obowiązek zakupu energii z mikroinstalacji po cenie równej 80 proc. średniej ceny energii z poprzedniego roku. Jak tłumaczył wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, zapis taki będzie premiował produkcję energii w przydomowych instalacjach na potrzeby własne, a nie w celu jej sprzedaży do sieci.

MG zgłosiło, a komisja przyjęła poprawkę, która zwalnia właścicieli mikroinstalacji - prosumentów - z konieczności prowadzenia działalności gospodarczej. Jak tłumaczył Tomczykiewicz, jest to forma wsparcia dla mikroinstalacji, bo prosument nie musi ponosić kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Przepadła natomiast kolejna zgłoszona przez resort gospodarki propozycja, która ograniczała do końca 2015 r. czas trwania zwolnienia z działalności i obowiązku zakupu energii od prosumenta. Tomczykiewicz bezskutecznie argumentował, że do tego czasu powinien wejść w życie tzw. duży trójpak, zawierający m.in. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) z korzystniejszymi rozwiązaniami dla prosumentów.

Senacka komisja gospodarki odrzuciła poprawki wprowadzające obowiązek publikacji praktycznie na bieżąco informacji o tzw. zielonych certyfikatach, czyli świadectwach pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz opłatach zastępczych, które składają się na system wsparcia dla OZE. W zamian przeszła poprawka wprowadzająca obowiązek publikacji co kwartał.

d4n1fww

Przepadła natomiast poprawka zgłoszona przez występującą w charakterze lobbysty kancelarię prawną, które miałyby w przyszłości umożliwić spółce EuRoPol Gaz powrót do objęcia roli operatora gazociągu jamalskiego. Od 2010 r. gazociągiem zarządza spółka Gaz System - jedyny operator systemu przesyłowego (OSP) gazu.

Kolejna z poprawek tej kancelarii wnosiła o usunięcie z ustawy zapisu o możliwości wyznaczenia tylko jednego OSP - 100 proc. spółki Skarbu Państwa - jako mogącego skutkować sprzecznościami z prawem UE, a także o m.in. uwzględnienie wiążących Polskę umów międzynarodowych wśród kryteriów, umożliwiających zwolnienie w przyszłości pewnej infrastruktury gazowej z obowiązku pełnego rozdziału jej właściciela od właściciela przesyłanego nią gazu.

Również ta poprawka została odrzucona, a wiceminister Tomczykiewicz nie wykluczył, że MG zgłosi jeszcze poprawkę, która jeszcze bardziej umocni prawnie gaz System w roli jedynego OSP.

d4n1fww

Podziel się opinią

Share
d4n1fww
d4n1fww