Trwa ładowanie...
dysxlpg

BEDZIN - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni ?B ...

BEDZIN - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni ?Będzin? Spółka Akcyjna na dzień 09.06.2015 r. (39/2015)

Share
dysxlpg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni ?Będzin? Spółka Akcyjna na dzień 09.06.2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? SA zostaje zwołane na dzień 09 czerwca 2015 roku, na godzinę 8:30 w siedzibie Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. przy ulicy Małobądzkiej, nr 141, 42-500 Będzin. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Art. 402(1) ksh
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie ZWZ 9062015.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BEDZIN | | Energetyka | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 42-500 | | Będzin | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. Małobądzka | | 141 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (032) 266-27-57 | | (032) 266-44-11 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | ecbedzin@ecb.com.pl | | ecbedzin.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 625-000-76-15 | | 271740563 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

Podziel się opinią

Share
dysxlpg
dysxlpg