Trwa ładowanie...
d9wvpjs

BEDZIN - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni ? ...

BEDZIN - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni ?Będzin? Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 09.06.2015 r. (40/2015)

Share
d9wvpjs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni ?Będzin? Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 09.06.2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni ?Będzin? S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 09.06.2015 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim .
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał ZWZ 09062015.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9wvpjs

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BEDZIN | | Energetyka | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 42-500 | | Będzin | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. Małobądzka | | 141 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (032) 266-27-57 | | (032) 266-44-11 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | ecbedzin@ecb.com.pl | | ecbedzin.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 625-000-76-15 | | 271740563 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9wvpjs

Podziel się opinią

Share
d9wvpjs
d9wvpjs