Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w
espi

BEDZIN - Zawiadomienie Wzywającego ? Przedsiębiorstwa Usługowego "UTECH" Spółka z ograniczoną odp...

BEDZIN - Zawiadomienie Wzywającego ? Przedsiębiorstwa Usługowego "UTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna ( Emitent) oraz o nabyciu 3150 akcji Emitenta przez Nabywającego - Energoutech 3 Sp. z o.o. (27/2014)
Share
d12n65w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-15
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zawiadomienie Wzywającego ? Przedsiębiorstwa Usługowego "UTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna ( Emitent) oraz o nabyciu 3150 akcji Emitenta przez Nabywającego - Energoutech 3 Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Wzywającego ? Przedsiębiorstwa Usługowego "UTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna oraz nabyciu przez Nabywającego Energoutech 3 Sp. z o.o. 3150 akcji Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? Art. 70.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadom zak PU UTECH.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZIN Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małobądzka 141
(ulica) (numer)
(032) 266-27-57 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
ecbedzin@ecb.com.pl ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Krzysztof Kwiatkowski Piotr Kowalczyk Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w