Trwa ładowanie...
dr51sgi
dr51sgi
espi

BEDZIN - Zbycie akcji przez Energoutech 2 sp. z o.o. (4/2015)

BEDZIN - Zbycie akcji przez Energoutech 2 sp. z o.o. (4/2015)
Share
dr51sgi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji przez Energoutech 2 sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektrociepłowni ?Będzin? Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie (?Spółka?) informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku otrzymał od spółki Energoutech 2 sp. z o.o. zawiadomienie, iż w wyniku pakietowej transakcji zbycia akcji Spółki, zawartych w dniu 20 stycznia 2015 roku, Energoutech 2 sp. z o.o. zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z 41,0013% do 36,0013%. Przed zbyciem akcji Spółki, Energoutech 2 sp. z o.o. posiadał 1 291 213 akcji Spółki co stanowiło 41,0013% kapitału zakładowego, stanowiących 1 291 213 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 41,0013% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu transakcji Energoutech 2 sp. z o.o. posiada 1 133 754 akcji Spółki, stanowiących 36,0013% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 133 754 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 36,0013% ogólnej liczby głosów. Ponadto zgodnie z przesłanym oświadczeniem, nie występują w stosunku do spółki ENERGOUTECH 2 SP z o.o. podmioty zależne posiadające akcje Elektrociepłowni ?Będzin" Spółka
Akcyjna oraz osoby o których mowa art. 87 ust.1 pkt. 3 lit. c Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZIN Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-500 Będzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Małobądzka 141
(ulica) (numer)
(032) 266-27-57 (032) 266-44-11
(telefon) (fax)
ecbedzin@ecb.com.pl ecbedzin.pl
(e-mail) (www)
625-000-76-15 271740563
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Tomasz Kamiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr51sgi

Podziel się opinią

Share
dr51sgi
dr51sgi