Trwa ładowanie...
d2emy1g
arimr

Beneficjenci winni informować ARiMR o stratach popowodziowych

Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku powodzi, powinni jak najszybciej poinformować o tym Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy to zniszczenia upraw jak i niewywiązania się z realizacji inwestycji współfinansowanych z unijnych pieniędzy.
Share
Beneficjenci winni informować ARiMR o stratach popowodziowych
Źródło: PAP, Fot: Stanisław Rozpędzik
d2emy1g

W niektórych regionach Polski pola, których posiane były np. zboża, rzepak czy ziemniaki, zostały całkowicie zniszczone przez wodę i rolnicy stracili tegoroczne plony. Oznacza to, że uprawy zadeklarowane we wnioskach o przyznanie dopłat bezpośrednich na rok 2010 już nie istnieją. Aby zachować prawo do tych płatności w pełnej wysokości, konieczne jest pisemne zawiadomienie Agencji o takim zdarzeniu - poinformował w poniedziałek Departament Komunikacji Społecznej Agencji.

Rolnik musi powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR "o wystąpieniu siły wyższej" w ciągu 10 dni roboczych od momentu ustania zdarzenia (np. od chwili cofnięcia się wody). Za okoliczności nadzwyczajne lub działanie siły wyższej uznaje się między innymi poważną klęskę żywiołową w dużym stopniu dotykającą grunty rolne gospodarstwa.

Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej jest np. protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę, dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych lub też oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej.

d2emy1g

O swoich problemach powinni również poinformować beneficjenci poszkodowani przez powódź, którzy nie mogą wywiązać się ze zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji współfinansowanych z unijnych pieniędzy. Chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i 2007-2013. Osoby te muszą złożyć wniosek do właściwego oddziału ARiMR o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu ich realizacji.

Taki wniosek trzeba dostarczyć najszybciej jak jest to możliwe. Jeśli np. wystąpiła powódź, która zalała okoliczne drogi i uniemożliwiła dojazd do Oddziału ARiMR, to zgłoszenie takie powinno nastąpić w terminie 10 dni roboczych (w przypadku PROW 2007-2013) lub 30 dni roboczych (w przypadku SPO 2004-2006) od dnia, gdy drogi zostaną odblokowane.

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g