Trwa ładowanie...
d3r12fk
d3r12fk
espi

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (10/2015)

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (10/2015)
Share
d3r12fk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Benefit Systems S.A. (?Spółka?) podaje do wiadomości terminy publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2015 roku: Raporty roczne: 1. Jednostkowy raport roczny za 2014 rok - dnia 18 marca 2015 2. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok ? dnia 18 marca 2015 Raporty kwartalne: 1. Kwartalny raport skonsolidowany za I kwartał 2015 ? dnia 29 kwietnia 2015 2. Kwartalny raport skonsolidowany za III kwartał 2015 ? dnia 5 listopada 2015 Raporty półroczne 1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 - dnia 13 sierpnia 2015 roku Zarząd Spółki informuje na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie Informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133) ? dalej Rozporządzenie, iż skonsolidowane raporty kwartalne publikowane w roku 2015 będą zawierać kwartalną informację finansową, zawierającą informacje określone w § 87 ust.
1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia, sporządzoną zgodnie z MSR. W związku z tym Spółka nie będzie publikować jednostkowych raportów kwartalnych w 2015 roku. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II. kwartał 2015 r. Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku, w związku z tym iż Spółka przekaże raport roczny i odpowiednio skonsolidowany raport roczny jednocześnie w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego 2014. Zarząd Spółki informuje na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia, iż skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 publikowany w roku 2015, będzie zawierać informacje wskazane w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, sporządzone zgodnie z MSR. W związku z tym Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2015. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-097 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fredry 6
(ulica) (numer)
+48 22 531 30 00 +48 22 811 79 20
(telefon) (fax)
info@benefitsystems.pl www.benefitsystems.pl
(e-mail) (www)
8361676510 750721670
(NIP) (REGON)
d3r12fk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Tomasz Józefacki Prezes Zarządu Spółki
2015-01-26 Adam Kedzierski Członek Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r12fk

Podziel się opinią

Share
d3r12fk
d3r12fk