Trwa ładowanie...
d3vl4sn
d3vl4sn
espi

BERLING S.A. - Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w skład Członków Rady Nadzorcze...

BERLING S.A. - Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w skład Członków Rady Nadzorczej Spółki II kadencji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Berling S.A w dniu 11 czerwca 2013r.a (15/2013)
Share
d3vl4sn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w skład Członków Rady Nadzorczej Spółki II kadencji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Berling S.A w dniu 11 czerwca 2013r.a
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 11 czerwca 2013r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Berling S.A. powołała dotychczasowy zarząd w składzie Tomasz Berling ? Przewodniczący Rady Nadzorczej, Marcin Marczuk ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Marcin Berling ? Członek Rady Nadzorczej, Kajetan Wojnicz ? Członek Rady Nadzorczej, Agata Pomorska (poprzednio: Szeliska) ? Członek Rady Nadzorczej, w skład Rady Nadzorczej Spółki II kadencji i powierzyła im pełnienie dotychczasowych funkcji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-018 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Zgoda 5/8
(ulica) (numer)
(22) 727 84 97 (22) 736 28 99
(telefon) (fax)
investor@berling.pl www.berling.pl
(e-mail) (www)
522-005-97-42 010164538
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vl4sn

Podziel się opinią

Share
d3vl4sn
d3vl4sn