Trwa ładowanie...
dz6p15b
espi

BERLING S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...

BERLING S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 14 czerwca 2011r. (10/2011)
Share
dz6p15b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 14 czerwca 2011r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Berling S.A. informuje, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2011r. wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów: 1. Berling Investment Ltd ? 10.770.000 głosów, co stanowi 61,90% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 86,36% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 2. Aviva Investors Poland S.A. działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Spółkę Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.? 1.701.483 głosów, co stanowi 9,78% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło13,64% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; Podstawa prawna przekazania raportu: Ustawa o ofercie , art. 70 pkt.3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-519 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wspólna 25
(ulica) (numer)
(22) 727 84 97 (22) 736 28 99
(telefon) (fax)
investor@berling.pl www.berling.pl
(e-mail) (www)
522-005-97-42 010164538
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz6p15b

Podziel się opinią

Share
dz6p15b
dz6p15b