Trwa ładowanie...
d1nnivu
espi

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (68/2014) - EBI

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (68/2014)
Share
d1nnivu
NEW CONNECT
Raport EBI nr 68 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W związku z powyższym, w dniu 24 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 200 akcji Spółki po średniej cenie 4,24 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0054% kapitału zakładowego oraz około 0,0054% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 17270 akcji stanowiących około 0,470% kapitału zakładowego oraz około 0,470% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji wynosi 3,76 zł za akcję. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu