Trwa ładowanie...
d4fa246
d4fa246
espi

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (17/2013)

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (17/2013)
Share
d4fa246

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez niego oraz podmioty blisko związane następujących transakcji nabycia akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A.: Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 18 października 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 175 akcji Spółki po średniej cenie 3,80 zł za akcję; 2. W dniu 21 października 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 125 akcji Spółki po średniej cenie 3,79 zł za akcję; 3. W dniu 21 października 2013 r. Podmiot blisko związany nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,85 zł za akcję; 4. W dniu 22 października 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,80 zł za akcję; 5. W dniu 23 października 2013 r. Podmiot
blisko związany na podstawie cywilnoprawnej umowy zakupu nabył 105 881 akcji Spółki po średniej cenie 4,28 zł za akcję; Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 500 akcji Emitenta po średniej cenie 3,81 zł za akcję. Na podstawie cywilnoprawnej umowy dokonano nabycia 105 881 akcji Emitenta po cenie 4,28 zł za akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawska 153
(ulica) (numer)
+48 33 816 17 56 +48 33 816 92 26
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9372604213 241302763
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu Bogdan Pukowiec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fa246

Podziel się opinią

Share
d4fa246
d4fa246