Trwa ładowanie...
djmoepo
djmoepo
espi

BEST - Przedterminowy wykup obligacji serii E (8/2014)

BEST - Przedterminowy wykup obligacji serii E (8/2014)
Share
djmoepo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-04
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Przedterminowy wykup obligacji serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 16.01.2014 r. informuje, iż dnia 4 lutego 2014 r. Zarząd Emitenta pozyskał informację o dojściu do skutku przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich obligacji serii E o nazwie BST0514, oznaczonych kodem PLBEST000093, tj. 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda ("Obligacje"). W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW") oraz ich wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. w Warszawie ("Catalyst"), przedterminowy wykup Obligacji został przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi KDPW i Catalyst.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BEST
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-323 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morska 59
(ulica) (numer)
(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26
(telefon) (fax)
best@best.com.pl best.com.pl
(e-mail) (www)
585-00-11-412 190400344
(NIP) (REGON)
djmoepo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2014-02-04 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djmoepo

Podziel się opinią

Share
djmoepo
djmoepo