Trwa ładowanie...
d1ylfcz
espi
11-10-2011 15:38

BETACOM - BEtacom S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitało...

BETACOM - BEtacom S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. (20/2011)

Share
d1ylfcz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BETACOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | BEtacom S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 października 2011 roku zawiadomienia od Grupy Kapitałowej TOTMES S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A. Zgodnie z powyższym zawiadomieniem TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) w dniu 10 października 2011 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej sprzedała 57.013 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 2,82% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A. Przed ww. transakcją TOTMES S.A. posiadała 58.325 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 2,89% kapitału zakładowego Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A., natomiast TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiadała 235.459 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 11,66% kapitału zakładowego Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A. Po ww. transakcji TOTMES
S.A. posiada 58.325 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 2,89% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A., natomiast TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiada 178.446 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 8,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz

| | | BETACOM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BETACOM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-377 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Połczyńska | | 31A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 533 98 88 | | 022 533 98 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | betacom@betacom.com.pl | | www.betacom.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-10-22-097 | | 010963920 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęśki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ylfcz
d1ylfcz