Trwa ładowanie...
dpirlot

BGK wyemitował obligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował euroobligacje o łącznej wartość nominalnej wynoszącej 500 mln euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 6 maja 2026 r., zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa, podał bank.

Share
dpirlot

"Wartość nominalna jednej euroobligacji wynosi 100 000 euro oraz całkowite wielokrotności kwoty 1 000 euro nadwyżki nad kwotą 100 000 euro każda. Euroobligacje są papierami wartościowymi o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w Euroclear Bank SA/NV /Clearstream Banking, societe anonyme" - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna wyemitowanych euroobligacji wyniosła 991,58 euro za każde 1 000 euro wartości nominalnej jednej euro obligacji, podano także.

Bank podał, że gwarancja Skarbu Państwa do kwoty 700 mln euro stanowiąca zabezpieczenie euroobligacji obejmuje świadczenia pieniężne emitenta polegające na wykupie euroobligacji oraz wypłacie należnych odsetek.

dpirlot

Obligacje BGK zostały emitowane w ramach Programu EMTN o wartości do 1 mld euro, który pozwala emitować różne typy papierów. Dochody z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego.

Fitch Ratings poinformował dziś, że przyznał finalny długoterminowy rating w walucie obcej na poziomie 'A-' dla emisji euroobligacji BGK o wartości do 500 mln euro, zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień koniec marca br. wynosi 64,6 mld zł.

Bank podał, że perspektywy kształtowania się jego zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 6 maja 2026 r. wynoszą 56,5 mld zł.

dpirlot

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

(ISBnews)

dpirlot

Podziel się opinią

Share
dpirlot
dpirlot