Trwa ładowanie...
d4gszha
d4gszha

BGK

Najnowsze informacje
BGK działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki PAP Baza Zdjęć Archiwum
BGK działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki

BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) jest jedynym bankiem rozwoju w Polsce, który w pełni należy do Skarbu Państwa.

Historia

Bank Gospodarstwa Krajowego BGK został założony w 1924 roku jako wynik fuzji trzech galicyjskich banków. Od samego początku wspierał finansowo rozwój polskiej gospodarki i angażował się w inwestycje II RP, m.in. budowy portu i stoczni w Gdyni. Poza tym w ramach pobudzania koniunktury BGK finansował tworzenie budynków mieszkalnych. Po II wojnie światowej Bank kredytował odbudowę przemysłu i budownictwaze zniszczeń wojennych, a następnie obsługiwał przedwojenne zadłużenia zagraniczne. W 1989 roku wprowadzono nowy statut BGK, który głównym zadaniem określił tworzenie nowych podmiotów gospodarczych finansowanie podejmowanych przez nie inwestycji.

Właściciel

BGK jest bankiem państwowym i wszystkie jego udziały należą do Skarbu Państwa.
*Prezesem BGK *jest obecnie Beata Daszyńska-Muzyczka.

Działalność

BGK zajmuje się rozwojem systemu poręczeń i gwarancji, których celem jest pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Jego podstawowym przeznaczeniem jest działanie na rzecz polskiej gospodarki. W ramach tego:

  • wspiera osoby fizyczne i instytucje w finansowaniu i realizowaniu projektów dotyczacych infrastruktury,
  • realizuje projekty mające poprawić dostęp Polaków do mieszkań,
  • zajmuje się dystrybucją środków unijnych,
  • obsługuje rządowe programy finansowe i przydzielanie celowych funduszy,
  • wspiera wszelkie rzadowe programy samorządów lokalnych i rządowe programy społeczno-gospodarcze.

Bank Gospodarstwa Krajowego BGK w ramach statutowych celów współpracuje także z innymi instytucjami, zajmującymi się wspieraniem rozwoju polskiej gospodarki, np. PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu) i KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych).

Aktualna działalność BGK polega m.in. na wspieraniu projektu Mieszkanie Plus, czyli rządowego programu, skierowanego do osób, które nie mogą się starać o kredyt hipoteczny na rynkowych zasadach.

Liczba placówek

Odziały BGK znajdują się w każdym województwie. Jest 16 głównych wojewódzkich placówek. Centrala ma siedzibę w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 7.

Wartość

Wartość BGK pod koniec 2016 roku wynosiła przeszło 12 miliardów złotych. W tym samym roku BGK wygenerował 349,2 milionów złotych zysków.

d4gszha

d4gszha
d4gszha
d4gszha