Trwa ładowanie...
dv9g2ff

BGŻ BNP Paribas ma umowy 2 pożyczek od BNP Paribas na ok. 610 mln zł

Warszawa, 31.12.2015 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas zawarł z BNP Paribas umowy w sprawie udzielenia bankowi nieodnawialnych pożyczek podporządkowanych w kwocie 440 mln zł oraz 40 mln zł euro (ok. 169,76 mln zł) - obu na okres 10 lat. Bank wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zaliczenie tych środków do funduszy uzupełniających.

Share
dv9g2ff

Oprocentowanie pożyczki podporządkowanej w kwocie 440 mln zł zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Oprocentowanie drugiej pożyczki podporządkowanej w kwocie 40 mln euro, co stanowi równowartość 169,76 mln zł wg średniego kursu NBP z 29 grudnia 2015 r. zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę.

BGŻ BNP Paribas podał, że wypłata środków z tytułu umów pożyczek podporządkowanych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich zawarcia, a następnie bank wystąpi do KNF o zgodę na zaliczenie ww. pożyczek jako zobowiązań podporządkowanych do funduszy własnych (uzupełniających) banku (Tier 2).

dv9g2ff

"Zaliczenie środków uzyskanych z ww. pożyczek do funduszy własnych (uzupełniających) (Tier 2) Banku wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy także w komunikacie.

Łączna wartość umów kredytów i pożyczek zawartych przez bank lub jego podmioty zależne z BNP Paribas w ciągu ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem ww. umów pożyczek podporządkowanych wynosi ponad 3,7 mld zł i przekracza 10% kapitałów własnych banku.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff