Trwa ładowanie...
dsrlegl

BIEC: WRP spadł o 0,4 pkt, niewielka poprawa na rynku pracy

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, spadł o 0,4 pkt do 81,9 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy zwracają uwagę na poprawę na rynku pracy, wiele jednak będzie zależało od ogólnej koniunktury.

Share
dsrlegl

"Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia w lutym ponownie zmalał. Skala spadku jednak znacząco zmniejszyła się i była blisko dwukrotnie niższa niż w styczniu br. Pomimo przewagi czynników pozytywnie wpływających na rynek pracy ich siła oddziaływania jest obecnie nieco słabsza niż w II połowie ub. roku. Utrwalenie poprawy na rynku pracy uzależnione jest od ogólnego stanu koniunktury gospodarczej w kraju a ta pozostaje pod silnym wpływem sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu" - czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika 5 oddziałuje w kierunku spadku jego wartości, a tym samym prognozuje poprawę sytuacji na rynku pracy.

Jak zaznacza BIEC w styczniu w urzędach pracy zarejestrowało się o 35 tys. mniej bezrobotnych, co daje spadek na poziomie nieco ponad 16% w ujęciu miesięcznym. W dłuższej perspektywie, tj. od marca ub. roku napływ nowych bezrobotnych do urzędów pracy pozostawał na zbliżonym poziomie.

dsrlegl

"Maleje również liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Proces ten obserwujemy niemal nieprzerwanie od jesieni 2013 roku, zaś w ostatnich miesiącach przybrał on na sile. Utrzymuje się natomiast tendencja do wzrostu liczby bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zmiany w istotnym stopniu dotyczą długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych do 25 roku życia oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia" - czytamy dalej w komunikacie.

Według BIEC ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym uległ poprawie zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Z kolei, oceny ogólnej sytuacji gospodarczej kraju nie uległy zmianie w ujęciu miesięcznym. W efekcie menedżerowie przedsiębiorstw przemysłowych formułowali ostrożne prognozy dotyczące wielkości zatrudnienia. Nieznacznie wzrosła przewaga odsetka przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad tymi, którzy przewidują wzrost liczby zatrudnionych.

(ISBnews)

dsrlegl

Podziel się opinią

Share
dsrlegl
dsrlegl