Trwa ładowanie...
akcesja

Bilans strat i zysków z członkostwa w UE

Już ponad 4 lata minęły od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wraz z Polska Konfederacją pracodawców prywatnych przedstawiły w tym tygodniu dokładny bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych członkostwa we Wspólnocie.

Share
Bilans strat i zysków z członkostwa w UE
Źródło: WP.PL, fot: Kamil Jakubczak
d2nkvd6

Podczas konferencji, która odbyła się w ubiegłą środę, przedstawiciel PriceWaterHouseCoopers przedstawił wpływ członkostwa na polską gospodarkę. Starano się odpowiedzieć na pytania dotyczące poziomu inwestycji zagranicznych, eksportu, inflacji, bezrobocia, czy wzrostu gospodarczego, w przypadku nie przystąpienia Polski do UE.
Adam Żołnowski wskazał, że dzięki akcesji _ średni napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest 2,5 krotnie większy niż w okresie trzech lat przed wejściem do Unii. _ Jego zdaniem wpłynęła na to światowa koniunktura, eksport z Polski, zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego, obniżenie kosztów oraz swobodny dostęp do kapitału ludzkiego.

Przystąpienie Polski do Wspólnoty wpłynęło również na wzrost PKB, który po wzrósł 2,5 krotnie. Zauważono również wzrost popytu krajowego, który wiąże się z transferami środków unijnych oraz prywatnych.
Jednak jako najważniejsze pozytywne zjawiska związane z akcesją wymieniono: ograniczenie ryzyka inwestycyjnego oraz łatwiejsze prowadzenie działalności gospodarczej, swobodę przepływu osób, towarów i usług - związane z tym spadek bezrobocia, oraz zwiększająca się liczba studentów uczących się w UE. Dzięki funduszom strukturalnym w Polsce pojawiły się środki na inwestycje w infrastrukturę oraz kapitał ludzki, w tym aktywizację bezrobotnych.

d2nkvd6

Trzeba być jednak świadomym, że członkostwo to nie tylko korzyści, przyniosło ono także negatywne skutki dla Polski. Chyba najbardziej odczuwalnym skutkiem dla Polaków jest szybkie tempo wyrównywania się cen towarów rolno-spożywczych oraz mieszkań. Zdaniem Adama Żołnowskiego największą bolączką Polaków jest kupowanie mieszkania i traktowanie go jako inwestycji całego życia. Jest to związane z bardzo wysokimi cenami. Moment wejścia do Unii stał się również przyczyną masowego importu aut używanych z krajów zachodnich. Powszechnym zjawiskiem stała się także migracja zarobkowa Polaków. Krajem, do którego decydują się wyjeżdżać najczęściej jest Anglia.

Minister Mikołaj Dowgielewicz powiedział, że _ raport, który pokazuje obraz po 4 latach członkostwa Polski w UE jest bardzo pozytywny _. Jego zdaniem, przed Polską stoi zadanie stałego zaznaczania swojej obecności w Unii.
Pobierz raport

Kamil Jakubczak - Wirtualna Polska

d2nkvd6

Podziel się opinią

Share
d2nkvd6
d2nkvd6