Trwa ładowanie...
d2kil4v

BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki w związku z art. 160 usta...

BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie. (18/2011)

Share
d2kil4v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-19
Skrócona nazwa emitenta
BIO-MED INVESTORS S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki BIO-MED Investors S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19.12.2011 r. Emitent otrzymał zwiadomienie od osoby zobowiązanej (w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 4 ustawy o obrocie) wchodzącej w skład organów zarządzających Emitenta o zawarciu transakcji na instrumentach finansowych Emitenta przez WDM Capital S.A. tj. podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną, w którym wchodzi ona w skład organów zarządzających. Informacja sporządzona została w dn. 19.12.2011 r. Przedmiotem transakcji ujawnionych w informacji były akcje zwykłe na okaziciela spółki BIO-MED Investors S.A. (Akcje) notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. WDM Capital S.A. dokonał transakcji kupna 9.000 akcji Emitenta w cenie 0,09 zł. za Akcję w dniu 14.12.2011 r. WDM Capital S.A. dokonał transakcji kupna łącznie 400.173 akcji Emitenta po średniej cenie 0,089 zł za Akcję w dniu 15.12.2011 r. Transakcje zostały zawarte w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

| | | BIO-MED INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIO-MED INVESTORS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-109 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kiełbaśnicza | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 79 11 555 | | (71) 79 11 556 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Andrzej Trznadel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

Podziel się opinią

Share
d2kil4v
d2kil4v