Trwa ładowanie...
d3ilbvn

BIOFACTORY S.A. - Transakcje na akcjach spółki przez Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 ...

BIOFACTORY S.A. - Transakcje na akcjach spółki przez Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 do 28.02.2013 (3/2013)

Share
d3ilbvn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013 ESPI
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOFACTORY S.A.
Temat
Transakcje na akcjach spółki przez Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 do 28.02.2013
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 28.02.2013 r. powziął informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, od Wiceprezesa Zarządu Spółki Krzysztofa Olbrychta, o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 28.02.2013 r., których łączna wartość w roku kalendarzowym 2013 przekroczyła kwotę 5.000 Euro, przeliczonej wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Szczegółowe zestawienie załączono. Akcje Spółki zostały nabyte na rynku NewConnect, w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Art. 160 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Załączniki
Plik Opis
Zestawie transakcji K.Olbrychta 01.01.2013 - 28.02.2013.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ilbvn

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Krzysztof Olbrycht Wiceprezes Zarządu Krzysztof Olbrycht

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ilbvn

Podziel się opinią

Share
d3ilbvn
d3ilbvn