Trwa ładowanie...
d4iwgms
espi

BIOMAX - Raport podsumowujący emisję obligacji serii A. (39/2014) - EBI

BIOMAX - Raport podsumowujący emisję obligacji serii A. (39/2014)
Share
d4iwgms

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 39 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport podsumowujący emisję obligacji serii A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2014 z dnia 11 lipca 2014 Zarząd Spółki BIOMAX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szczegółowy raport podsumowujący subskrypcję Obligacji serii A. Informacje dotyczące przeprowadzonej emisji Obligacji: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 12 czerwca 2014 roku, data zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 11 lipca 2014 roku. 2) Data przydziału: 11 lipca 2014 roku. 3) Liczba Obligacji objętych subskrypcją i sprzedażą: 4000 sztuk. 4) Stopa redukcji: brak. 5) Liczba Obligacji przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 2088 sztuk. 6) Cena, po jakiej Obligacje były nabywane: 1000 zł/Obligację. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: 57 osób, w tym 3 osoby prawne. 8) Liczba, którym przydzielone zostały Obligacje: 57 osób, w tym 3 osoby prawne. 9) Nazwy (firmy) ewentualnych subemitentów - nie było. 10) Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, zaliczonych do kosztów emisji obligacji serii A wynosi: 202
921 zł. 11) Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty poniesione będą ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i rozliczane miesięcznie w 1/30, aż do dnia wykupu Obligacji. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na New Connect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Samp Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iwgms

Podziel się opinią

Share
d4iwgms
d4iwgms