Trwa ładowanie...
d10x6w3

BIOTON - Rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii AA (7/2012)

BIOTON - Rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii AA (7/2012)

Share
d10x6w3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii AA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2011 z dnia 14.11.2011 r. BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25.01.2012 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLBIOTN00029 zarejestrowane zostaną 94.614.264 akcje zwykłe na okaziciela serii AA Spółki o wartości nominalnej 0,20 PLN każda ("Rejestracja"). W załączeniu przedmiotowy komunikat KDPW S.A. W wyniku Rejestracji: ? wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego Spółki wyniesie 1.344.623.237,40 PLN, w tym 1.325.700.384,60 PLN kapitału zarejestrowanego w KRS oraz 18.922.852,80 PLN kapitału zakładowego z emisji 94.614.264 akcji Spółki serii AA wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego i nieobjętych jeszcze aktualizacją wpisu w KRS, ? liczba akcji Spółki wszystkich emisji wyniesie 6.723.116.187, w tym 6.628.501.923 akcje Spółki zarejestrowane w KRS oraz 94.614.264 akcje Spółki serii AA wyemitowane w ramach kapitału warunkowego i nieobjęte jeszcze aktualizacją wpisu w KRS, ? ogólna liczba głosów, wynikających z wyemitowanych akcji
Spółki, wyniesie 6.723.116.187, w tym 6.628.501.923 głosy z wyemitowanych i zarejestrowanych w KRS akcji Spółki oraz 94.614.264 głosy z 94.614.264 akcji Spółki serii AA, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego i nieobjętych jeszcze aktualizacją wpisu w KRS. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | KomunikatKDPW24.01.2012.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10x6w3

| | | BIOTON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOTON | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starościńska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 7214001 | | 022 7214004 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bioton@bioton.pl | | www.bioton.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5210082573 | | 001384592 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2012-01-24 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10x6w3

Podziel się opinią

Share
d10x6w3
d10x6w3