Trwa ładowanie...
d1073ze
d1073ze
espi

BIOTON - Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd (33/2014)

BIOTON - Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd (33/2014)
Share
d1073ze
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr: 21/2014 z dnia 27.06.2014 r., 27/2014 z dnia 07.08.2014 r., 30/2014 z dnia 16.09.2014 r. oraz 32/2014 r. z dnia 02.10.2014 r., o, odpowiednio, zawarciu pomiędzy BIOTON S.A. (?Spółka?), jednostką zależną Spółki ? SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze, która posiadała 50,01 % udziałów SciGen BioPharma Pvt Ltd z siedzibą w Indiach (d. Shreya Biotech Private Ltd) (?Udziały?, ?SciGen Indie?), SciGen Indie, Tek - Gen Holdings z siedzibą na Cyprze i Anglo Gulf FZE z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (?Anglo Gulf?) warunkowej umowy sprzedaży Udziałów na rzecz Anglo Gulf lub podmiotu wskazanego przez Anglo Gulf (?Transakcja?, ?Umowa?) oraz o spełnieniu warunków zawieszających Umowy, Spółka informuje, że w dniu 07.10.2014 r. nastąpiło zamknięcie Transakcji, tj. przeniesienie Udziałów na nabywcę za zapłaconą cenę w wysokości 7.000.000,00 USD.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starościńska 5
(ulica) (numer)
022 7214001 022 7214004
(telefon) (fax)
bioton@bioton.pl www.bioton.pl
(e-mail) (www)
5210082573 001384592
(NIP) (REGON)
d1073ze

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2014-10-08 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1073ze

Podziel się opinią

Share
d1073ze
d1073ze