Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

BIPROMET S.A. - Uchwały podjęte w dniu 25 kwietnia 2014 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bipr...

BIPROMET S.A. - Uchwały podjęte w dniu 25 kwietnia 2014 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bipromet S.A. wraz ze sprzeciwami do uchwał. (19/2014)
Share
dsoken6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BIPROMET S.A.
Temat
Uchwały podjęte w dniu 25 kwietnia 2014 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bipromet S.A. wraz ze sprzeciwami do uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późn. zm.), Zarząd Bipromet S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 25 kwietnia 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bipromet S.A. wraz ze sprzeciwami do uchwał. Treść uchwał i sprzeciwów stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
ZWZpodjęteuchwały.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ Bipromet S.A. w dniu 25.04.2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIPROMET S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-956 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Graniczna 29
(ulica) (numer)
032 7745801 032 2562761
(telefon) (fax)
bipromet@bipromet.com.pl www.bipromet.pl
(e-mail) (www)
6340197513 003555075
(NIP) (REGON)
dsoken6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Maria Sowiak Członek Zarządu
2014-04-25 Jolanta Nowosielska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6