Trwa ładowanie...
d2tf241
espi
09-03-2015 18:26

Black Lion Fund - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromad ...

Black Lion Fund - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2015 r. Projekty uchwały. (10/2015)

Share
d2tf241

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion Fund | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2015 r. Projekty uchwały. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Lion Fund S.A. (?Spółka?), informuję, iż otrzymał od spółki pod firmą Wandzel spółka jawna z siedzibą w Warszawie, posiadającej akcje w kapitale zakładowym Spółki reprezentujące ponad 1/20 tego kapitału (zgodnie z informacjami przekazywanymi w trybie ustawy o ofercie publicznej), wniosek sformułowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2015 r., kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z informacją akcjonariusza, celem złożenia wniosku jest zainicjowanie pomiędzy akcjonariuszami Spółki dyskusji dotyczącej wprowadzenia zmian do stosowanych w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Projekt zmian do Statutu Spółki, zaproponowanych przez akcjonariusza stanowi Załącznik do niniejszego raportu. Po uzupełnieniu porządku obrad o wyżej wymienią kwestię, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 2015 r. przedstawia się następująco:
Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.. 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej: a) z oceny sprawozdania finansowego za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia
30 września 2014 r.; b) z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.; 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., e) podziału zysku albo pokrycia straty, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
okresie obrotowym od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., h) w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, i) w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu, j) w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2015 03 09RB 10 projekt uchwały.pdf | Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tf241

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-102-93-18 | | 010964606 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2015-03-09 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tf241
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tf241
d2tf241