Trwa ładowanie...
d1mumz9
espi

BLACK PEARL CAPITAL S.A. - Zawiadomienie grupy kapitałowej SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie o prz...

BLACK PEARL CAPITAL S.A. - Zawiadomienie grupy kapitałowej SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. (2/2011)

Share
d1mumz9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BLACK PEARL CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie grupy kapitałowej SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | ZarządBlack Pearl Capital S.A. informuje, że otrzymał w dniu 24 stycznia 2011 roku zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym SPQR S.A. wraz z podmiotami zależnym DYFFRYN HOLDINGS LIMITED oraz NOVIAN POLSKA S.A. informują, że w dniach od 18 do 21 stycznia 2011 roku przekroczyły próg 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku następujących transakcji:1. w dniach od 18 do 21 stycznia 2011 roku SPQR S.A. nabyła 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 6,51% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.,2. w dniach od 18 do 20 stycznia 2011 roku DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (spółka zależna od SPQR S.A.) nabyła 2.318.421 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 5,59% w kapitale
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.,3. w dniach od 19 do 20 stycznia 2011 roku NOVIAN POLSKA S.A. (spółka zależna od SPQR S.A.) nabyła 289.959 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 0,70% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.Łącznie po ww. transakcjach grupa kapitałowa SPQR S.A. posiada 6.099.380 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 14,70% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów BLACK PEARL CAPITAL S.A., w tym SPQR S.A. posiada 3.091.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 7,45% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (podmiot zależny od SPQR S.A.) posiada 2.318.421 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 5,59% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz NOVIAN POLSKA S.A. (podmiot zależny od SPQR S.A.)
posiada 689.959 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 1,66% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.Przed ww. transakcjami SPQR S.A. oraz podmioty od niej zależne posiadały 791.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 1,91% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym SPQR S.A. bezpośrednio posiadała 391.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 0,94% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów oraz NOVIAN POLSKA S.A. (podmiot zależny od SPQR S.A.) posiadała 400.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowiły 0,96% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.W okresie 12 miesięcy od powyższego zawiadomienia, podmioty z grupy kapitałowej SPQR S.A. nie wykluczają zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.Jednocześnie zgodnie z zawiadomieniem podmiot dominujący wobec SPQR S.A. -
spółka PCH Capital S.A. z siedzibą w Warszawie oraz jej akcjonariusz Piotr Chmielewski w wyniku ww. transakcji przekroczył pośrednio próg 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.Ponadto zgodnie z zawiadomieniem Piotr Chmielewski, który wraz z podmiotami zależnymi jest największym akcjonariuszem spółki TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie, która posiada poprzez podmiot zależny TOTMES FINANCE S.A. 18.000.000 akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A., które stanowią 43,37% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

| | | BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BLACK PEARL CAPITAL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-036 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | K.K.Baczyńskiego | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22)412 60 46 | | (22)412 60 47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

Podziel się opinią

Share
d1mumz9
d1mumz9