Trwa ładowanie...
d34cczo
d34cczo
espi

BLIRT S.A. - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej BLIRT S.A. (3/2011)

BLIRT S.A. - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej BLIRT S.A. (3/2011)
Share
d34cczo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
BLIRT S.A.
Temat
Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej BLIRT S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd BLIRT S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2011 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekazane przez członka Rady Nadzorczej BLIRT S.A. (Emitent) o dokonaniu przez niego transakcji na akcjach Emitenta.W zawiadomieniu, członek Rady Nadzorczej informuje, iż w dniach16-28 marca 2011 r. nabył łącznie 5.221 (pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji Emitenta po średnim kursie 6,47 PLN, za łączną kwotę 33.785,08 PLN. Transakcje nabycia zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BLIRT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-172 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trzy Lipy 3/1.38
(ulica) (numer)
587 39 6150 587 39 6151
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
583-300-93-29
(NIP) (REGON)
d34cczo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Jerzy Milewski Prezes Zarządu Jerzy Milewski
2011-04-04 Marian Popinigis Członek Zarządu Marian Popinigis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34cczo

Podziel się opinią

Share
d34cczo
d34cczo