Trwa ładowanie...
d2oimvx
espi

BLIRT S.A. - Zakup akcji przez osobę obowiązaną (7/2013)

BLIRT S.A. - Zakup akcji przez osobę obowiązaną (7/2013)
Share
d2oimvx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
BLIRT S.A.
Temat
Zakup akcji przez osobę obowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Blirt S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 czerwca 2013 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekazane przez osobę obowiązaną o dokonaniu przez nią transakcji na akcjach Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że w okresie od 5 do 10 czerwca 2013 osoba obowiązana nabyła łącznie 6.389 szt. akcji po średniej cenie 1,8695 zł. Sumaryczna wartość nabytych akcji wyniosła 11 944,00 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2oimvx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Jerzy Milewski Prezes Zarządu Jerzy Milewski
2013-06-12 Marian Popinigis Członek Zarządu Marian Popinigis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oimvx

Podziel się opinią

Share
d2oimvx
d2oimvx