Trwa ładowanie...
d1u1hhu
espi

BLIRT S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcj...

BLIRT S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA (13/2013)

Share
d1u1hhu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BLIRT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Blirt S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 lipca 2013 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLIRT S.A. przez N50 Cyprus Ltd ("Akcjonariusz"). Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 26 czerwca Akcjonariusz w drodze objęcia akcji serii H oraz I nabył łącznie 690.000 szt. akcji po cenie 2,20 zł. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 lipca 2013 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta obejmujące m.in. akcje serii H oraz I. Przed zmianą udziału Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. Aktualnie Akcjonariusz posiada 690.000 sztuk akcji Spółki stanowiących 12,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na które przysługuje 690.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz 8,89% udział w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Jerzy Milewski Prezes Zarządu Jerzy Milewski
2013-07-30 Marian Popinigis Członek Zarządu Marian Popinigis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

Podziel się opinią

Share
d1u1hhu
d1u1hhu