Trwa ładowanie...
dj826yt
espi

BLU PRE IPO S.A. - Nabycie akcji BLU PRE IPO S.A. przez członka zarządu. (11/2011)

BLU PRE IPO S.A. - Nabycie akcji BLU PRE IPO S.A. przez członka zarządu. (11/2011)
Share
dj826yt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
BLU PRE IPO S.A.
Temat
Nabycie akcji BLU PRE IPO S.A. przez członka zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
BLU PRE IPO S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez członka zarządu. W dniach od 22 czerwca 2011 r. do 15 lipca 2011 r. członek zarządu nabył łącznie 166.241 akcji po średniej cenie 12 groszy za akcję. Wszystkie transakcje zostały zawarte na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Poszczególne transakcje zostały zawarte na następujących warunkach: 1) 22 czerwca 2011 - kupno 2.532 akcji po 13 groszy, 2) 24 czerwca 2011 - kupno 78.800 akcji po 13 groszy 3) 27 czerwca 2011 - kupno 10.000 akcji po 13 groszy 4) 30 czerwca 2011 - kupno 8.668 akcji po 13 groszy 5) 15 lipca 2011 - kupno 66.241 akcji po 11 groszy. Osoba, która zawarła transakcje nie wyraziła zgody na przekazanie jej danych osobowych do wiadomości publicznej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CARBON INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CARBON INVEST S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 47a
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Mariusz Obszański Prezes Zarządu Mariusz Obszański

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt