Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

BLUE OCEAN MEDIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któ...

BLUE OCEAN MEDIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2013 r. (3/2013)
Share
d3scjt9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
BLUE OCEAN MEDIA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Blue Ocean Media S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % udziału w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 12 czerwca 2013 roku: ? Marta Skawińska, posiadająca 900.000 akcji Emitenta co stanowi 52,94 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadająca 900.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 100 proc. udziału w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BLUE OCEAN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BLUE OCEAN MEDIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-315 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lazurowa 4 lok. 128
(ulica) (numer)
+48 22 250 17 15 +48 22 250 17 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
107-00-21-611 145993939
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Marta Skawińska Prezes Zarządu Marta Skawińska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9