Trwa ładowanie...
d1ddjv8

BLUE TAX GROUP S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Blue Tax Group S.A. przez akcjonariusz...

BLUE TAX GROUP S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Blue Tax Group S.A. przez akcjonariusza (1/2013)

Share
d1ddjv8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BLUE TAX GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Blue Tax Group S.A. przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 31.12.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Pana Pawła Jankowskiego, w sprawie dokonanej przez akcjonariusza transakcji nabycia akcji Blue Tax Group S.A. o następującej treści: "Zgodnie z art.69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, że w dniu 28.12.2012 na sesji zwykłej rynku NEW CONNECT nabyłem 300.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki BLUE TAX GROUP S.A. (zwanej dalej Spółką). Przed dokonaniem tej transakcji posiadałem 14.900.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 14,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki co dawało 14.900.000 głosów podczas Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, co stanowiło 11,88% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po dokonaniu transakcji posiadam 15.200.000 sztuk akcji, które stanowią 15,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają 15.200.000 głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co stanowi 12,12% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wykluczam zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ddjv8

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Mirosław Stanisławski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ddjv8

Podziel się opinią

Share
d1ddjv8
d1ddjv8