Trwa ładowanie...
d1pc3cb
espi

BLUMERANG PRE IPO S.A. - Zmiana ceny nabycia akcji BLU ONE S.A. (3/2012)

BLUMERANG PRE IPO S.A. - Zmiana ceny nabycia akcji BLU ONE S.A. (3/2012)
Share
d1pc3cb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-01
Skrócona nazwa emitenta
BLUMERANG PRE IPO S.A.
Temat
Zmiana ceny nabycia akcji BLU ONE S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Blumerang Investors S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 31.01.2012 roku otrzymał od sprzedającego podpisany aneks do umowy sprzedaży akcji BLU ONE S.A. (dawniej: ABACAB NT S.A.), zawartej dnia 5.01.2011 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 6.01.2011 roku. Na podstawie aneksu strony postanowiły zmienić cenę nabycia akcji BLU ONE S.A. (dawniej: ABACAB NT S.A.), poprzez jej obniżenie do kwoty 2.305 000,00 zł. Pozostałe postanowienie umowy pozostały bez zmian. Emitent przekazał informację o aneksie do umowy sprzedaży akcji, ze względu na fakt, że akcje spółki BLU ONE S.A. (dawniej: ABACAB NT S.A.) stanowią aktywa o istotnej wartości dla Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Tomasz Tyliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pc3cb

Podziel się opinią

Share
d1pc3cb
d1pc3cb