Trwa ładowanie...
d121ma4
espi

BMPAG - Zmiana nazwy na bmp media investors AG, restrukturyzacja zakończona sukcesem (24/2011)

BMPAG - Zmiana nazwy na bmp media investors AG, restrukturyzacja zakończona sukcesem (24/2011)
Share
d121ma4

| | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | | | | | | | | | |
| | | | Zmiana nazwy na bmp media investors AG, restrukturyzacja zakończona sukcesem | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | bmp AG (ISIN DE0003304200) zakończyła dnia 01.07.2011 roku proces restrukturyzacji i działa już pod nową firmą, bmp media investors AG. Nowa nazwa została uchwalona na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 22.06.2011 roku i wpisana do rejestru handlowego spółki w dniu 05.07.2011 roku. Zgodnie z założeniami, Andreas van Bon zrezygnował ze stanowiska w zarządzie spółki z dniem 30.06.2011 roku. Jens Spyrka, który dotychczas odpowiadał za większość inwestycji w zakresie mediów, został z dniem 01.07.2011 roku powołany do zarządu spółki, w którym będzie kierować spółką razem z Oliverem Borrmannem. bmp media Investors w pełni będzie koncentrować swoją działalność na inwestycjach w zakresie mediów i usług marketingowych w Niemczech i w Polsce. Spółka zakłada, że w tym segmencie jeszcze w 2011 roku zostaną dokonane przynajmniej cztery nowe inwestycje. Ponadto, w wyniku restrukturyzacji Grupy bmp, z dniem 01.07.2011 roku pracownicy bmp AG przeszli do bmp Beteiligungsmanagement AG. Oprócz dotychczasowego członka
zarządu, Jensa Spyrki, do zarządu spółki zostali z dniem 01.07.2011 roku powołani panowie Andreas van Bon i Oliver Borrmann. W skład Rady Nadzorczej spółki weszli panowie dr Christof Nesemeier, dr Torsten Poeck i prof. Tim Renner. Firma bmp Beteiligungsmanagement AG, w której bmp media investors AG na dzień dzisiejszy ma jeszcze 90% udziałów, zostanie notowana w segmencie Open Market Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie najprawdopodobniej w dniu 18.07.2011 roku. Kolejnym planowanym krokiem bmp investors AG będzie zbycie większościowego pakietu akcji bmp Beteiligungsmanagement AG jeszcze przed końcem roku. Obydwie spółki pozostaną wzajemnie powiązane poprzez umowę doradztwa inwestycyjnego oraz obsadzenie organów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BMP AG
(pełna nazwa emitenta)
BMPAG Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10629 Berlin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Schluterstrasse 38
(ulica) (numer)
+49 30203050 +49 3020305555
(telefon) (fax)
dl@bmp.com
(e-mail) (www)
DE189127349 000000000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Jens Spyrka Partner Jens Spyrka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d121ma4

Podziel się opinią

Share
d121ma4
d121ma4