Trwa ładowanie...
dedr62s
espi

BNP PARIBAS PL - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do memorandum inform ...

BNP PARIBAS PL - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bankiem Polska S.A. (11/2015)

Share
dedr62s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bankiem Polska S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. (?BNPP Polska?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r., niniejszym informuje, że: (1) w dniu 2 marca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego (?KNF?) zatwierdziła aneks nr 1 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (?BGŻ?) sporządzonego w związku z ofertą publiczną 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I BGŻ o wartości nominalnej 1 PLN każda (?Akcje Połączeniowe?), prowadzoną przez BGŻ w związku z połączeniem BGŻ z BNPP Polska oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 28.099.554 Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzonego w dniu 16 lutego 2015 r. decyzją KNF nr DPI/WE/4170/1/6/15; oraz (2) aneks nr 1 do memorandum informacyjnego BGŻ, o którym mowa w punkcie (1) powyżej, zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 3 marca 2015 r. na stronie internetowej BGŻ pod adresem
https://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/memorandum.html | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | current report no. 11/2015 The Polish Financial Supervision Authority approves the supplement no. 1 to the information memorandum of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. prepared in connection with the merger of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. with BNP Paribas Bank Polska S.A. Further to the current report no. 5/2015 of 16 February 2015 the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“BNPP Polska”) hereby informs that: (1) on 2 March 2015 the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) approved the supplement no. 1 to the information memorandum of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (“BGŻ”) prepared in connection with a public offering of 28,099,554 ordinary series I bearer shares of BGŻ with a nominal value of PLN 1 each (the “Merger Shares”), carried out by BGŻ in connection with the merger of BGŻ with BNPP Polska, as well as in connection with the application for the admission and introduction of 28,099,554 Merger Shares to trading on the regulated market (main market) operated by the Warsaw
Stock Exchange, approved on 16 February 2015 by the decision of the PFSA no. DPI/WE/4170/1/6/15; and (2) the supplement no. 1 to the information memorandum of BGŻ referred to in item (1) above will be published on 3 March 2015 on the website of BGŻ at https://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/memorandum.html Legal basis: Article 56 Section 1 Item 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of 29 July 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2013 item 1382) | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dedr62s

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Jan Bujak pierwszy wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dedr62s

Podziel się opinią

Share
dedr62s
dedr62s