Trwa ładowanie...
dfwadbk
espi

BOA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (11/2014)

BOA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (11/2014)
Share
dfwadbk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BOA S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 23 października 2014 r. otrzymał od Pana Riad Bekkar zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku rozliczenia nabytych akcji BOA S.A udział Pana Riad Bekkar w kapitale zakładowym spółki BOA S.A. oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A. uległ zwiększeniu i osiągnął poziom 9,99%. Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Riad Bekkar posiadał 103.650 akcji zwykłych na okaziciela spółki BOA S.A., stanowiących 4,94% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 103.650 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A., co stanowiło 4,94% ogólnej liczby głosów spółki BOA S.A. Po dokonaniu ww. transakcji Pan Riad Bekkar posiada 209.409 akcji zwykłych na
okaziciela spółki BOA S.A., stanowiących 9,99% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 209.409 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A., co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów spółki BOA S.A. Jednocześnie Pan Riad Bekkar poinformował, iż brak jest osób wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOA SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BOA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-796 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wąwozowa 19 lok. 32
(ulica) (numer)
(22) 380 33 39 (22) 380 36 87
(telefon) (fax)
office@boasa.pl www.boasa.pl
(e-mail) (www)
951-220-41-82 140784639
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Riad Bekkar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwadbk

Podziel się opinią

Share
dfwadbk
dfwadbk