Trwa ładowanie...
d475uwf
espi

BOA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (2/2015)

BOA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (2/2015)

Share
d475uwf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BOA S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 3 marca 2015 r. otrzymał od Pani Izabeli Gałązki zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w wyniku rozliczenia zbytych akcji BOA S.A udział Pani Izabeli Gałązki w kapitale zakładowym spółki BOA S.A. oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A. uległ zmniejszeniu i osiągnął poziom 9,30%. Przed dokonaniem ww. transakcji Pani Izabela Gałązka posiadała 403.824 akcji zwykłych na okaziciela spółki BOA S.A., stanowiących 19,26% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 403.824 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A., co stanowiło 19,26% ogólnej liczby głosów spółki BOA S.A. Po dokonaniu ww. transakcji Pani Izabela Gałązka posiada 195.024 akcji
zwykłych na okaziciela spółki BOA S.A., stanowiących 9,30% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 195.024 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A., co stanowi 9,30% ogólnej liczby głosów spółki BOA S.A. Jednocześnie Pani Izabela Gałązka poinformowała, iż brak jest osób wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOA SPÓLKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-796 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wąwozowa | | 19 lok. 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 380 33 39 | | (22) 380 36 87 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@boasa.pl | | www.boasa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 951-220-41-82 | | 140784639 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Riad Bekkar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

Podziel się opinią

Share
d475uwf
d475uwf